Verloop van de behandeling

Tijdens het 1e consult vindt een uitgebreid gesprek met u plaats. Dit uitgebreide gesprek is nodig omdat een klassiek homeopaat niet alleen naar uw klacht kijkt, maar naar de hele mens.

U wordt gevraagd alles over uw klacht te vertellen. Wanneer de klachten begonnen zijn. Waar het erger of beter van wordt. De aard van bv. de pijn of jeuk. Aan welke kant van het lichaam de klachten het ergste zijn. Of weersomstandigheden nog invloed op de klachten hebben. En of er behalve de klacht waar u voor gekomen bent meer lichamelijk of mentale klachten zijn.

Dan wordt uw levensloop besproken. Wat zijn uw karaktertrekken en wat zijn gebeurtenissen die diepe indruk op u hebben gemaakt. Hoe is het met uw energieniveau.

Welke ziekten komen in uw familie voor en wat zijn uw voedselvoorkeuren? Wat zijn specifieke dingen die u zo uniek maken?

Vervolgens vindt uitwerking van het consult plaats waarbij mogelijk nog wat extra vragen aan u worden gesteld ( telefonisch of per email) en wordt een middel uitgezocht. Binnen enkele dagen krijgt u het middel met gebruiksaanwijzing toe gestuurd of kunt u het middel bij mij ophalen.

Afhankelijk van de situatie vindt een vervolgconsult plaats na 4 - 6 weken. Tijdens dit vervolgconsult worden de reacties op het middel beoordeeld. Van u als patiƫnt wordt gevraagd deze reacties kort te noteren. Dit kunnen lichamelijke reacties zijn, maar ook reacties op mentaal-emotioneel gebied.Voor een goed verloop van de behandeling is het dus belangrijk zelf nauwkeurig te volgen wat er wel of niet gebeurt. Aarzel niet contact op te nemen als er vragen zijn. Volgende consulten vinden meestal om de 2 maanden plaats zolang dit noodzakelijk is.

De homeopathische behandeling is in zekere zin te vergelijken met het afpellen van een ui. In de loop van het leven komt er door wat je meemaakt aan ziekten en gebeurtenissen een laagje om je kern heen. Bij de geboorte kom je afhankelijk van ziektes die in de familie voorkomen of gebeurtenissen tijdens de zwangerschap van je moeder ter wereld met een klein of groter rugzakje. Door ziektes die je doormaakt, antibiotica gebruik, vaccinaties en wat je verder overkomt in het leven komt er steeds een laagje bij en wordt het rugzakje voller. Tijdens de homeopathische behandeling wordt geprobeerd steeds een laag op te lossen. De behandeling is dus eigenlijk een proces waar je langere of kortere tijd mee bezig bent.