Klassieke homeopathie

Homeopathie is een geneeswijze die ongeveer 200 jaar geleden is ontwikkeld door de Duitse arts Samuel Hahnemann. Hij ontdekte, dat als iemand klachten heeft, deze kunnen verbeteren door een middel dat die symptomen kan oproepen bij een gezond persoon. Homeopathie betekent dan ook gelijkend op de ziekte.

Hoe werkt homeopathie?

Een homeopathisch middel stimuleert het zelfherstellend vermogen van de zieke. Er wordt gezocht naar een middel dat bij inname door een gezond persoon de ziekte van de patiënt zoveel mogelijk benadert. Daarbij kan gedurende enkele dagen een verslechtering van de klachten optreden, om daarna te verbeteren.Door de inname van het middel wordt de ziekte van de patiënt uitgedoofd. Het evenwicht in de gezondheidstoestand wordt hersteld. Als het uitgezochte middel ten dele past, werkt het trager of onvolledig. Als niet direct het goede middel wordt gevonden gebeurt er niets en wordt er met eventueel aanvullende informatie naar een nieuw middel gezocht. Een klassiek homeopaat werkt in het algemeen met één middel tegelijk, zodat het duidelijk is door welk middel de veranderingen worden bewerkstelligd.

Voor wie is homeopathie geschikt?

Homeopathie is een therapie die geschikt is voor een breed scala psychische en lichamelijke klachten. Homeopathie is geschikt voor zowel acute als al langer bestaande aandoeningen. In principe kunnen volwassenen en kinderen van alle leeftijden behandeld worden. Vaak verbeteren kinderen sneller. Bij acute aandoeningen kan vaak snel verbetering optreden. Als ziekten al langer bestaan en dieper geworteld zijn is de behandeling van langere duur.

Heeft homeopathie bijwerkingen?

Homeopathie is een veilige geneeswijze. Dit komt omdat er met hele lage doseringen wordt gewerkt. Homeopathische geneesmiddelen werken niet verslavend en hebben geen bijwerkingen. Wel kan er een zogenaamde beginverergering optreden. Dit hoeft niet in alle gevallen te gebeuren en duurt hooguit enkele dagen. Ook kunnen er andere tijdelijke verschijnselen voorkomen, zoals slaperigheid, koorts, veel dromen, uitscheidingsreacties en het in milde vorm terug komen van oude klachten. Vaak is dit een goed teken en betekent dat het juiste middel is gekozen en dat de verbetering in gang is gezet. De patiënt krijgt meer energie en gaat zich beter voelen.